Month: January 2024

ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

ผู้เข้าชมทั้งหมด71 ผู้เข้าชมวันนี้ 4 จำนวนผู้เข้า 3

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ตรวจสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

ผู้เข้าชมทั้งหมด7 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 3

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ผู้เข้าชมทั้งหมด7 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 3

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดพิธีอัญเชิญรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565

ผู้เข้าชมทั้งหมด111 ผู้เข้าชมวันนี้ 2 จำนวนผู้เข้า 2

Read More
ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.กาญจนบุรี

นิเทศ ติดตาม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน

ผู้เข้าชมทั้งหมด19 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 3

Read More