Author: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้จัดพิธีอัญเชิญรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565

ผู้เข้าชมทั้งหมด110 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 2

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้รับการตรวจเยี่ยมตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์” จากสมาคมผู้เพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารนายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจเยี่ยมตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์”สมาคมผู้เพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนางกาญจนา เติมประยูร นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯเป็นประธานการตรวจเยี่ยมตามโครงการ ผู้เข้าชมทั้งหมด123 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

ผู้เข้าชมทั้งหมด112 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 2

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารในสังกัด สพม.กาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2566

ผู้เข้าชมทั้งหมด119 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 2

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์

ผู้เข้าชมทั้งหมด136 ผู้เข้าชมวันนี้ 1 จำนวนผู้เข้า 2

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการ สอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านช่องทาง Obec Channel และ www.obectv.tv

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารพุทธมัญจาภิบาล
นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มเติมความมั่นใจ
คลายความกังวล และลดภาระผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านช่องทาง Obec Channel และ www.obectv.tv ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนให้ความสนใจ ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TGAT/TPAT ที่โรงเรียน เนื่องจากมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้ผ่อนคลายไปพร้อมเพื่อน มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 42 คน และนักเรียนบางส่วนเลือกวิธีในการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่าน Portfolio และ Quota ของแต่ละมหาวิทยาลัย

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read More
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังการเรียนรู้ สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

ผู้เข้าชมทั้งหมด190 ผู้เข้าชมวันนี้ 0 จำนวนผู้เข้า 2

Read More